Grava Hembygdsförening

Persongalleri

Bror Lind, född 1877 i Prästbol Frykerud - död 1941 Hynboholm Grava

 

Fredrik August Boltzius (1836-1910). Boltzius var en riksbekant predikant och helbrägdagörare och är 
sannolikt den mest uppmärksammade person som härstammar från Grava.

 

Karl Emil Isaksson, Kalisak, mycket profilerad, originell gårdfarihandlare. På 
sin tid uppmärksammad för sin personliga livsstil. Intresserad av 
idrott, religion och politik.